Sacrum In Musica 2000 | Sacrum In Musica
(033) 82 816 40
33 82 816 40
Subskrybuj Subskrybuj
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Sacrum In Musica 2000

Na pierwszy festiwal Sacrum In Musica złożyło się aż 8 koncertów, które odbywały się od 24 do 30 kwietnia 2000 r.

 

Pierwszy koncert festiwalu odbył się w kościele św. Maksymiliana. Po ekumenicznej Mszy Świętej koncelebrowanej przez biskupów Tadeusza Rakoczego i Pawła Anweilera wystąpiła Bielska Orkiestra Kameralna, Bielski Chór Kameralny oraz światowej sławy tenor Kałudi Kałudow. 

Drugi koncert zaplanowano w Domu Muzyki. Wystąpiła grupa Trebunie Tutki, która zaprosiła przyjaciół: Michała Kulentego, Krzysztofa Ścierańskiego i Warszawski Chór Międzyuczelniany. 

26 kwietnia w zabytkowym kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich wystąpiła Orkiestra im. Telemanna oraz soliści – Violetta Gawara i Elżbieta Starczynowska. Publiczność mogła posłuchać Stabat Mater Peggolesiego. 

Czwarty festiwalowy dzień wypełniło oratorium Droga Nadzie Janusza Kohuta (kościół św. Maksymiliana).

Podczas pierwszego Sacrum In Musica usłyszelimy także starocerkiewne utwory w wykonaniu The Bulgarian Voices, przegląd chrześcijańskich zespołów muzycznych, zespół gospel ze Stanów Zjednoczonych – Ethel Caffie – Austin Singers. 

Festiwal zakończyła uroczysta msz w kościele św. Maksymiliana w Aleksandrowicach oraz koncert Ave Maria w muzyce romantycznej z udziałem Kałudi Kałudowa. 

Muzyka sakralna, jak i inne dziedziny kultury i sztuki, służy rozwojowi człowieka i ewangelizacji – napisał we wstępie do festiwalowego programu biskup diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy, życząc by festiwal był -formą ewangelizacji i katechezy dla współczesnego, często zagubionego człowieka.

Paweł Anweiler – biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego napisał, że ten i podobne festiwale – są formą nabożeństwa, w którym Bóg Swoim stwórczym dziełem pobudza serce człowieka do jego własnej odpowiedzi na wezwanie Psalmisty….

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z FESTIWALU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ W PROGRAMIE

I Sacrum in Musica - 2000